Általános üzleti feltételek

1. Megrendelések

1.1. Az általános üzleti feltételek hatálya

A jelen általános üzleti feltételek (AGB) a ROCO KG-nál a www.cbddiscounter.at/ www.cbd-discounter.at/ www.cbd-discounter.com/ www.cbd-discounter.de címen eszközölt valamennyi megrendelésre érvényesek, amennyiben egyedi esetben nem jött létre más megállapodás. A vevők azok a személyek, akik a fent nevezett web-oldalak használatával üzleti kapcsolatba lépnek a ROCO KG-vel. A vevő a web-oldalak használatával az általános üzleti feltételeket a vevő és a ROCO KG közötti üzleti kapcsolat alapjaként ismeri el.

1.2. Fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályozás
A 18. életévüket be nem töltött személyek nem adhatnak le megrendeléseket.

1.3. Vám, export és kiviteli rendelkezések

Minden vevőnek magának kell tájékozódnia arról, hogy a mindenkori országban milyen behozatali- ill. vámelőírások vannak. A jogi következményeket, melyek a külföldre irányuló tiltott áruküldésből keletkeznek, beleértve az összes következményt is, egyedül a vevő viseli.

1.4. Megrendelés és szerződéskötés

Választékunk ábrázolása nem képezi a ROCO KG jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatát, csak nem kötelező érvényű meghívásnak minősül a fogyasztóval szemben az áruk megrendelésére. A kívánt áru megrendelésével a fogyasztó számára kötelező ajánlatot ad le adásvételi szerződés megkötésére. A megrendelésnek az internetes shopunkba történő megérkezésére a következő rendelkezések érvényesek:

A fogyasztó kötelező érvényű szerződéses ajánlatot ad le, amikor az internetes shopunkban az erre készült megrendelési folyamatot elvégzi.
A megrendelés a következő lépésekben zajlik:

1. A kívánt áru kiválasztása
2. Visszaigazolás a “kosaram” részen a „pénztárba menni” gomb megnyomásával.
3. A megrendeléshez a bejelentkezési adatok megadása a webshopban (e-mail cím, család- és utónév, cím és házszám, irányítószám, helység, ország, régió).
4. A szállítási mód kiválasztása
5. A fizetési mód kiválasztása
6. A megrendelés ellenőrzése és lezárása
7. Az általános üzleti feltételek elfogadása
8. Költségköteles megrendelés (a megrendelés kötelező érvényű elküldése)
9. A “Költségköteles megrendelés”-sel a fogyasztó kötelező adásvételi ajánlatot ad a kosárban lévő árukra. A költségkötelezettséggel a vevő az általános üzleti feltételeket a ROCO KG-val fennálló jogviszonyban egyedül érvényesnek ismeri el.
10. A ROCO KG nyugtázza a fogyasztó megrendelésének beérkezését egy visszaigazoló e-maillel, ami a vevőről eltárolásra került. Ez a nyugtázó e-mail a vevő megrendeléséről még nem jelenti a ROCO KG részéről a szerződéses ajánlat elfogadását. Kizárólag a vevő tájékoztatását szolgálja arról, hogy megrendelése beérkezett a ROCO KG-hez. A leadott ajánlat nyugtázása csak a megrendelt áru kiszállításával történik.

2. Árak és azok költségei a szállításhoz

Az általunk megadott összes ár az értéktöbbletadót beleszámítva értendő, amit automatikusan beleszámítunk. A szállítási költsgek bel- és külföldön egymástól erősen eltérhetnek, és azokat a mindenkori kínált termékekhez még hozzá kell számítani.

3. A fogyasztó visszalépési joga

3.1. A vevő/fogyasztó visszalépési joga
A vevőnek, aki a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztó, tizennégy (14) napos időszakon belül lehetősége van arra, hogy az adásvételi szerződésétől visszalépjen. A fogyasztónak a fogyasztóvédelmi törvény értelmében jár a visszalépési jog.

3.2. A fogyasztó visszalépési határideje 14 naptári nap.
Ez attól a naptól kezdődik, melyen a fogyasztó vagy egy általa meghatározott harmadik személy, aki nem a kézbesítő szolgálat, az árut birtokba veszi. Ha különböző árukat azonos megrendelésből különböző napon szállítanak, akkor a 14 napos visszalépési határidő azon a napon kezdődik, amikor a fogyasztó vagy egy általa meghatározott harmadik személy, aki nem a kézbesítő szolgálat, az árukat birtokba veszi. A fogyasztónak lehetősége van arra, hogy visszalépési nyilatkozatát további okok megadása nélkül a megadott időszakon belül, formai követelmények nélkül e-mailben benyújtsa az office@cbddiscounter.at címre. Szabadon dönthet úgy is, hogy a visszalépési nyilatkozatot ajánlott levélben, formai követelmények nélkül a következő címre írja meg:

ROCO KG

Entenplatz 1a
8020 Graz

A már kibontott vagy szándékosan megrongált árura nem áll fenn a visszalépési jog.
3.3. Abban az esetben, ha a fogyasztó a szerződéstől visszalépett: A vevőnek/fogyasztónak az átvett árut 14 napon belül vissza kell küldenie, és ennél magának kell viselnie a visszaküldés teljes költségét. A ROCO KG a kifizetéseket, beleértve a szállítási költségeket is, amit már teljesítettek, visszafizeti a vevőnek.

4. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

E-mail cím megadása / a tagsági adatok módosítsa

4.1. E-mail cím
A vevő szerződéskötéskor köteles a ROCO KG-nak egy aktuális e-mail címet rendelkezésre bocsátani a megrendelési folyamatnál, amin keresztül a vevővel a kommunikáció megtörténhet. A tag kifejezett egyetértéséről nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a ROCO KG jogilag jelentős nyilatkozatait (pl. felszólítás) vagy írásban, postai úton az általa megnevezett postacímre, vagy elektronikusan, e-mailben az általa megadott e-mail címre kézbesíthesse. 
4.2. Tagi adatok
A vevőnek a szerződésben releváns adatainak minden változását, különösen a nevet, címet, e-mail címet és banki kapcsolatot tudatnia kell az office@cbddiscounter.at címen.

5. Fizetési feltételek és fizetési késedelem

A következő fizetési fajtákat fogadjuk el:

eps-átutalás / GiroPay

Előre fizetés
Az előre fizetésnél a fogyasztónak/vevőnek az általa leadott megrendelés megrendelési nyugtázásának beérkezéstől számított 5 munkanapon belül teljesítenie kell a fizetést. A megrendelt áru kiszállítása csak akkor történik meg, amikor a pénz beérkezik a számlánkra.
Utánvét
A fizetést utánvéttel is kínáljuk.

6. Felszólítási és behajtási költségek


6.1. Fizetési késedelem

Ha a vevő fizetési késedelembe kerül, a ROCO KG fenntartja annak a jogát, hogy a tagnak késedelmi költséget számlázzon. Ide a törvényes mértékű késedelmi kamatok mellett a célnak megfelelő jogkövetési költségek is beletartoznak, különösen a felszólítási és behajtási költségek, a bírósági díjak és az ügyvédi költségek. A felszólítási díjak mindenkor 10 € összeget tesznek ki. A második felszólítás után az esetet átadjuk az illetékes behajtó irodának.

6.2. A felszólítás után

Ha a vevő vétkes módon, a felszólítás és az 5 munkanapos póthatáridő kitűzése ellenére késlekedik az összeg fizetésével, a ROCO KG jogosult az adásvételi szerződés felmondására. Ebben az esetben a ROCO KG jogosult arra, hogy a jelen általános üzleti feltételek
6.1. pontja szerinti késedelmi költségek mellett további kártérítést kérjen a törvényi rendelkezések mérvadása szerint.

7. A megrendelt áru kiszállítása
A ROCO KG 1-2 munkanapon belül elküldi a beérkezett megrendeléseket, miután az adásvételi szerződés pozitív befejezésének összes feltétele teljesült. A ROCO KG azonban fenntartja annak a jogát, hogy kivételes esetben a megrendelés mindenkori feldolgozását egy héttel túllépje.

8. Átvételi késedelem

A ROCO KG fenntartja annak a jogát, hogy amennyiben a vevő nem veszi át az árut, ragaszkodjon a szerződés teljesítéséhez, vagy az adásvételi szerződéstől visszalépjen és a jogilag keletkező összes költséget a vevőre áthárítsa.

9. A kártérítési igényekről

A ROCO KG és a ROCO KG-val kapcsolatban álló web-oldalak elleni összes kártérítési igény kizárt.

10. Tulajdonjogok

Minden áru a teljes kifizetésig a ROCO KG tulajdonában marad.

11. Sütik

Sütiket használunk ahhoz, hogy a látogatóink számára lehetővé tegyük oldalaink lehető legjobb használatát. Ha felkeresed weboldalunkat, jóváhagyod a sütik használatát.

12. Analitikai információk
Ez a weboldal helyi analitikai eszközöket használ. A külső szolgálatoknak átadott felhasználói adatok mindegyikét csak anonimizált formában adjuk tovább.

13. Hozzájárulás a távközlési törvény 107. §-a szerint

A vevő beleegyezik abba, hogy a ROCO KG cégtől vagy a ROCO KG cég által erre felhatalmazott vállalatoktól a távközlési törvény (TKG) 107. §-a értelmében reklámcélú üzeneteket kapjon. Ezt a beleegyezést a vevő az office@cbddiscounter.at címen bármikor visszavonhatja.

14. Záró rendelkezések


14.1. Nincs eljárási részvétel az alternatív mediációs törvény szerint

A ROCO KG nem köteles és nem hajlandó részt venni alternatív mediációs törvény (AStG) szerinti alternatív mediációs eljárásban.

14.2. A jelen általános üzleti feltételek módosításai

A ROCO KG bármikor jogosult a jelen általános üzleti feltételek módosítására. A módosítások csak akkor hatályosak, ha a ROCO KG tájékoztatást ad a módosításokról, a vevő a módosításokat tudomásul veheti, és azok ellen a módosítási közlemény beérkezésétől számított 14 napon belül nem tiltakozik.

14.3. Beszámítási tilalom
A vevő/fogyasztó csak a nem vitatott vagy jogerősen megllapított követeléseket számíthatja be a ROCO KG-val szemben.
14.4. Egyes rendelkezések hatálytalansga
Ha az adásvételi szerződés egy vagy több rendelkezése hatálytalan lenne vagy azzá válna, ez a szerződés hatályát és annak egyéb rendelkezéseit nem érinti.

14.5 A szerződés nyelve

A szerződés nyelve német.

14.6. Bírói illetékesség
Az illetékes bíróság Graz.

[gzd_complaints]